Mission

Preserving the Albanian Muslim identity and promoting mutual understanding, harmony and cooperation among other communities in Australia.

Latest News …

Latest News

Albanian Folk Dancing

More News

1 week ago

Albanian Australian Islamic Society - AAIS

ALBANIAN FOLK DANCING

On Saturday 27th October 2018, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) commenced Albanian folk dancing lessons for member's children at it's Youth Centre.

The lessons have been initiated and run by Kujtim and Emira Zhubi who have a wealth of knowledge and experience in teaching traditional Albanian dancing.

Our goal is to create an Albanian Folk Dancing Troupe to dance in traditional Albanian costumes at upcoming AAIS functions and events.

If you are an AAIS member and would like your children to participate, then we encourage you to attend.

The dancing lessons will be held every Saturday from 12:30pm to 1:15pm during the school term at the AAIS Youth Centre.

We hope to see more children joining in making this program a success.

Bari Nuhiji
AAIS Committee
aais.org.au

Valle Popullore Shqiptare

Të shtunën me 27 Tetor 2018, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) filloi mësimet e vallëzimeve popullore shqiptare për fëmijët e anëtarëve në Qendrën Rinore.

Mësimet janë iniciuar dhe drejtuar nga Kujtim dhe Emira Zhubi, të cilët kanë njohuri dhe përvojë të madhe në mësimin e vallëzimit tradicional shqiptar.

Qëllimi ynë është të krijojmë një Ansambël të Folklorit Shqiptar për të vallëzuar në kostume tradicionale shqiptare në funksionet dhe ngjarjet e ardhshme të AAIS-it.

Nëse jeni anëtar i AAIS-it dhe dëshironi që fëmijët tuaj të marrin pjesë, atëherë ne ju inkurajojmë të jeni të pranishëm.

Mësimet e vallëzimit do të mbahen çdo të shtunë nga ora 12:30 deri në orën 13:15, gjatë kohës së shkollës në Qendrën Rinore të AAIS-it.

Ne shpresojmë të shohim më shumë fëmijë që të bashkohen për ta bërë këtë program një sukses.

Bari Nuhiji
Këshilli i AAIS-it
aais.org.au
... See MoreSee Less

View on Facebook
UPCOMING EVENTS
More Events

About Us

The Albanian Australian Islamic Society (AAIS) was establish in 1963 by Albanian Muslim migrants that settled in Melbourne. In 1969, the AAIS also built Melbourne’s first Mosque …

Why We Support AAIS

Featured Products